Project Management

Project Management

Το πρόγραμμα συνοπτικά :

Ενότητα 1 : Εισαγωγή, γενικές έννοιες

 • Γενικά περί Έργων, ορισμοί  και το Τρίγωνο Έργου
 • Δομές οργανισμών (εργοστρεφείς, μορφής μήτρας κλπ) και διαδικασίες διεκπεραίωσης έργων εντός αυτών
 • Κύκλος ζωής προϊόντων και έργων έργων. Συσχετισμός κύκλων.
 • Σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας, καταρτισμός ανάλυσης κόστους- οφέλους, ανάλυση χρηματοροών και καταρτισμός Έκθεσης Επιχειρησιακής Σκοπιμότητας Έργου
 • Παρουσίαση και συζήτηση πάνω σε αντίστοιχες  μελέτες περίπτωσης

Ενότητα 2 : Διεργασίες έναρξης έργου (initiating processes)

 • Καταρτισμός Καταστατικού Έργου (project charter) και ανάθεση αρμοδιοτήτων στο διαχειριστή έργου
 • Αναγνώριση συμμετεχόντων στο έργο και ενημέρωση του αντίστοιχου μητρώου
 • Παρουσίαση και συζήτηση πάνω σε αντίστοιχες  μελέτες περίπτωσης

Ενότητα 3 : Διεργασίες σχεδίασης έργου (planning processes)

 • Καταρτισμός Σχεδίου διαχείρισης έργου.
 • Καταρτισμός των επιμέρους υποσχεδίων για κάθε γνωστική περιοχή
 • Σχέδιο Διαχείρισης Φυσικού Αντικειμένου
 • Σχέδιο Συλλογής Απαιτήσεων Έργου
 • Δομική Ανάλυση Έργου
 • Έκθεση Φυσικού Αντικειμένου Έργου (Scope Statement)
 • Σχέδιο Διαχείρισης Αλλαγών και Παραμετροποίησης (configuration)
 • Σχέδιο Διαχείρισης Χρόνου
 • Σχέδιο Διαχείρισης Κόστους
 • Σχέδιο Διαχείρισης Ποιότητας
 • Σχέδιο Διαδικασιών Βελτίωσης Διεργασιών Έργου
 • Σχέδιο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Στελέχωσης Έργου
 • Σχέδιο Διαχείρισης Επικοινωνιών
 • Σχέδιο Διαχείρισης Ρίσκων
 • Σχέδιο Διαχείρισης Προμηθειών
 • Σχέδιο Διαχείρισης Συμμετεχόντων
  • Ανάλυση- επίδειξη των διαφόρων εργαλείων και τεχνικών για τον καταρτισμό των παραπάνω σχεδίων
  • Παρουσίαση και συζήτηση πάνω σε αντίστοιχες  μελέτες περίπτωσης

Ενότητα 4 : Διεργασίες εκτέλεσης έργου (execution processes)

 • Διοίκηση και Διαχείριση του Έργου
 • Εκτέλεση διεργασιών διασφάλισης ποιότητας
 • Δέσμευση, ανάπτυξη και διαχείριση ομάδας έργου
 • Διαχείριση επικοινωνίων έργου, status reports & meetings
 • Εκτέλεση προμηθειών
 • Διαχείριση συμμετεχόντων στο έργο
 • Ανάλυση- επίδειξη των διαφόρων εργαλείων και τεχνικών για την εκτέλεση των παραπάνω διεργασιών
 • Παρουσίαση και συζήτηση πάνω σε αντίστοιχες  μελέτες περίπτωσης

Ενότητα 5 : Διεργασίες παρακολούθησης και ελέγχου του έργου (M&C processes)

 • Επόπτευση και έλεγχος του Έργου
 • Διαχείριση αλλαγών του έργου
 • Επικύρωση φυσικού αντικειμένου και παραδοτέων
 • Εκτέλεση διεργασιών ελέγχου φυσικού αντικειμένου, χρονοδιαγράμματος, Π/Υ, ποιότητας, επικοινωνιών, ρίσκων, προμηθειών και συμμετεχόντων
 • Ανάλυση- επίδειξη των διαφόρων εργαλείων και τεχνικών για την εκτέλεση των παραπάνω διεργασιών
 • Παρουσίαση και συζήτηση πάνω σε αντίστοιχες  μελέτες περίπτωσης

Ενότητα 6 : Διεργασίες ολοκλήρωσης έργου (closing processes)

 • Διοικητική ολοκλήρωση του έργου
 • Συμβατική ολοκλήρωση του έργου
 • Ανάλυση- επίδειξη των διαφόρων εργαλείων και τεχνικών για την εκτέλεση των παραπάνω διεργασιών
 • Παρουσίαση και συζήτηση πάνω σε αντίστοιχες  μελέτες περίπτωσης

 

Σε ποιους απευθύνεται :

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους συμμετέχουν στο σχεδιασμό,  υλοποίηση και παρακολούθηση πάσης φύσεως έργων και επιθυμούν να βελτιώσουν – εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις και τις ικανότητες τους, με σύγχρονες μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Σας βρήκα μέσω:

  Πολιτική απορρήτου

  Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.