Σχεδιασμός, Προγραμματισμός & Διαχείριση Αλλαγών

Σχεδιασμός, Προγραμματισμός & Διαχείριση Αλλαγών

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν τις συνεχείς προκλήσεις του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος για αλλαγές και έχουν την ευθύνη είτε της υλοποίησης (μεσαία στελέχη) είτε της επιτυχούς ολοκλήρωσης (ανώτερα στελέχη)

Το πρόγραμμα συνοπτικά

  • Σκοπός και στόχοι
  • Οι άνθρωποι και η αλλαγή
  • Τα στάδια της αλλαγής
  • «Μικρές» η «Μεγάλες» αλλαγές σε οργανισμούς
  • Η επικοινωνία στην διάρκεια της αλλαγής
  • Αιτίες που οι αλλαγές μπορεί να αποτύχουν