Στρατηγικός σχεδιασμός για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Στρατηγικός σχεδιασμός για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Διασύνδεση Στρατηγικής με Επιμέρους Πολιτικές Επίτευξης Στόχων

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Επιχειρηματίες, Γενικούς Διευθυντές, Στελέχη Επιχειρήσεων (διευθυντές και προϊσταμένους), όλων των Λειτουργιών (διευθύνσεων & τμημάτων).

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Πως θα αναπτύξω σχέδιο εφαρμογής; Τι περιλαμβάνει το σχέδιο;
 • Πως πρέπει να συνεργάζονται οι επιμέρους Πολιτικές για την επίτευξη των Στρατηγικών Στόχων μέσω της ακολουθούμενης Στρατηγικής;
 • Ποια είδη / κατηγορίες επιχειρησιακής στρατηγικής υπάρχουν;
 • Ποια είναι καταλληλότερη επιλογή; Πως θα καταλάβω ότι ταιριάζει στην επιχείρηση; Προ-αξιολόγηση στρατηγικών επιλογών
 • Καθορισμός σκοπών και στόχων μέσω της ανάλυσης εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος
 • Σύνδεση της Στρατηγικής με τις επιμέρους Πολιτικές των Τμημάτων μίας επιχείρησης (πωλήσεων, αποθεμάτων, παραγωγής, αγορών, πιστώσεων)
 • Sales Plan & Μέθοδοι Πρόβλεψης Πωλήσεων Μικτών Κερδών και Εξόδων
 • Τα ειδη των επιχειρησιακών πόρων και τα είδη των επιχειρησιακών ικανοτήτων
 • Πως θα υλοποιηθεί το στρατηγικό σχέδιο; Ποιοι θα το ολοκληρώσουν;
 • Έλεγχος και διορθωτικές κινήσεις – Αναθεώρηση των στρατηγικών επιλογών
 • Η διαχείριση των στρατηγικών αλλαγών
 • Οι κύριοι παράγοντες επιτυχίας και αποτυχίας. Ο ανθρώπινος παράγοντας
 • Πως θα επικοινωνήσω; Τα ¨ΘΕΛΩ” και τα “ΠΡΕΠΕΙ” της στρατηγικής. Winning as a team
 • Η δημιουργία κατάλληλων οργανωτικών δομών και η δημιουργία μηχανισμών ελέγχου
 • Coaching ατόμων και ομάδων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων