Time & Stress Management

Time & Stress Management - Αποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου

Σε ποιους απευθύνεται :

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Team Leaders και Προσωπικό όλων των λειτουργειών και τμημάτων μίας επιχείρησης.
Το σεμινάριο προσαρμόζεται ανάλογα με την ομάδα. Για παράδειγμα άλλη η μεθοδολογία του σεμιναρίου για ανθρώπους του λογιστηρίου, άλλη για ανθρώπους των πωλήσεων, άλλη για ανθρώπους της παραγωγής, άλλη για ανθρώπους της πρώτης γραμμής, άλλη για μέλη της διοίκησης κ.ο.κ.

 

Σκοπός / Οφέλη Προγράμματος :

Η αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και εργασιακού άγχους αποτελεί το πιο κοινό πρόβλημα για τους εργαζομένους σε απαιτητικά εργασιακά περιβάλλοντα.
Το σεμινάριο δίνει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τον τρόπο που λειτουργούν και να εντοπίσουν τα σημεία που πρέπει να βελτιωθούν.
Ακόμη, παρέχει έναν πλήρη οδηγό με ξεκάθαρα βήματα και τρόπους ώστε η αποβολή του stress, η θωράκιση του εαυτού αλλά και οργάνωση και η κατανομή του χρόνου να μετατραπεί από «πρόβλημα» σε πλεονέκτημα.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει οι εκπαιδευόμενοι :

 • Να αναγνωρίσουν την αναποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις των ακολουθούμενων πρακτικών διαχείρισης χρόνου & αντιμετώπισης άγχους
 • Να εμπλουτιστούν με σύγχρονες πρακτικές οργάνωσης της εργασιακής καθημερινότητας και κατάταξης των υποχρεώσεων βάση σημαντικότητας και προτεραιότητας
 • Να αξιοποιούν εργαλεία που συμβάλουν στην ελαχιστοποίηση της σπατάλης χρόνου, στην μείωση του στρες, και στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης από το παραγόμενο έργο που επισπεύδει την πραγμάτωση των αναπτυξιακών στόχων της
 • Ακόμη, παρέχει έναν πλήρη οδηγό με ξεκάθαρα βήματα και τρόπους ώστε η οργάνωση και η κατανομή του χρόνου να μετατραπεί από «πρόβλημα» σε πλεονέκτημα.

 

Ενδεικτική Θεματολογία :

Η Οργάνωση Του Χρόνου μου

 • Tα σημάδια έλλειψης Τime Μanagement
 • Μέθοδοι καταγραφής και αξιολόγησης του που πάνε οι χρόνοι
 • Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων & Προγραμματισμός
 • Ημερήσιο πρόγραμμα & διαχείριση προγραμματισμού
 • Ποια η αξία μίας άρτια οργανωμένης Personal Agenda?
 • Προτεραιότητες, επείγοντα και σημαντικά θέματα
 • Κάνω αποτελεσματικό follow up στα θέματά μου, στους συνεργάτες & υφισταμένους μου;

Τα Έκτακτα και οι Κλέφτες Χρόνου  

 • Αιτίες Σπατάλης Χρόνου
 • Τα έκτακτα θέματα που μας καταστρέφουν τον προγραμματισμό
 • Οι κλέφτες χρόνου – Διαχείριση «Χρονοκλεφτών»:
  • Multi-tasking
  • Τελειομανία
  • Ακαταστασία
  • Αλληλογραφία (ηλεκτρονική & φυσική)
 • ΟΙ μη παραγωγικές / προβληματικές εργασίες και διαδικασίες. Πώς τα εντοπίζουμε ;
 • Διαχείριση Απρόσκλητων Επισκεπτών

Η αναβλητικότητα

 • Η έννοια της αναβλητικότητας και τρόποι αντιμετώπισης
 • Διαχείριση Αναποφασιστικότητας

Μέτρηση απόδοσης

 • Όταν αυξάνεται η δουλειά και δεν μπορούμε να προσλάβουμε κόσμο, τι κάνουμε ;
 • Πώς αξιολογώ τακτικά τις εργασίες μου και τις εργασίες της ομάδας μου αν είμαι προϊστάμενος ;
 • Πως μετράμε την απόδοσή μας ;

Η Εκχώρηση

 • Ο καταμερισμός και η ανάθεση αρμοδιοτήτων και ρόλων
 • Η τέχνη της εκχώρησης και τα οφέλη της

Στόχοι και Συναντήσεις

 • Η Σημασία της Στοχοθεσίας – Hands-On
 • Τime Μanagement & SMART Στόχοι
 • Κατηγορίες συναντήσεων ατόμων, ομάδων, τμημάτων
 • Αποτελεσματικά Meetings – Γιατί συνήθως αποτυγχάνουν ?
 • Πώς να κάνετε τα meeting σας «αξέχαστα»

Stress & Άγχος

 • Οι Παράγοντες του Εργασιακού Stress
 • Αίτια – Πηγές – Συμπτώματα Εργασιακού Άγχους
 • Stress Management Tips & Tricks:
  • H Νοητική Στάση
  • Η (Αυτό) Κριτική
  • Πρόληψη Άγχους
  • Περιορισμός Μη Παραγωγικών Συνηθειών
  • Τρόποι Βελτίωσης Συναισθηματικής Νοημοσύνης

Χρήσιμες Συμβουλές Time + Stress Management για την Προσωπική  Ανάπτυξη

 • Μάθετε για τους άλλους – DISC MODEL
 • Μάθετε να λέτε «Όχι!»
 • Μην Αντιστέκεστε στις Αλλαγές
 • Σεβαστείτε τις Διαδικασίες

 

**Στο σεμινάριο εμπεριέχονται case studies και παραδείγματα, τα οποία είναι αρκετά βιωματικά και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Σας βρήκα μέσω:

  Πολιτική απορρήτου

  Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.