Οι τεχνικές 5S και Αυτόνομη Συντήρηση

Οι υπηρεσίες των σεμιναρίων, μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Οι τεχνικές 5S και Αυτόνομη Συντήρηση

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη παραγωγής και συντήρησης μεταποιητικών μονάδων που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα προβλήματα της παραγωγικής λειτουργίας και αναζητούν μεθόδους και εφαρμόσιμες πρακτικές για την αύξηση της παραγωγικότητας και αναβάθμιση της ποιότητας και της απόδοσης των διεργασιών

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Εισαγωγή – Σκοπός του σεμιναρίου
  • Η ανάγκη βελτίωσης της παραγωγικότητας και της απόδοσης των λειτουργιών
  • Οι απώλειες στην παραγωγικότητα των μεταποιητικών μονάδων
  • Οι 6 απώλειες των μηχανών – Ο δείκτης ΟΕΕ (Overall Equipment Efficiency)
  • Προέλευση των τεχνικών «5s» και «Αυτόνομης Συντήρησης»
  • Παρουσίαση και ανάλυση της τεχνικής 5s – Στάδια ανάπτυξης και εφαρμογής
  • Αυτόνομη συντήρηση στην παραγωγή (Autonomous Maintenance /TPM) – Προγράμματα CIL
  • Ο ρόλος του προσωπικού (χειριστές – συντηρητές)
  • Οργάνωση για την εφαρμογή των τεχνικών
  • Στόχοι, παρακολούθηση και διορθωτικές ενέργειες
  • Οφέλη και μελλοντικές ενέργειες

Newsletter

Eγράψου στο newsletter μας και κέρδισε !