Βασικές Αρχές Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Οι υπηρεσίες των σεμιναρίων, μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Βασικές Αρχές Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Σε ποιους απευθύνεται

 • Διευθυντές/Προϊσταμένους τμημάτων
 • Τεχνικούς Ασφαλείας
 • Εργοδηγούς/Επιστάτες

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Νομοθετικό Πλαίσιο Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ)
 • Ευθύνες εργοδότη
 • Ευθύνες εργαζομένων
 • Ο ρόλος του Τεχνικού ασφαλείας
 • Ο ρόλος του Ιατρού Εργασίας
 • Βασικά θέματα Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας
  • Σήμανση ασφαλείας
  • Σημάνσεις Απαγόρευσης, Προειδοποίησης, Υποχρέωσης
  • Νέα σηματοδοσία επικινδύνων Χημικών Ουσιών
  • Θόρυβος
  • Μέσα Ατομικής Προστασίας
  • Προστασία κεφαλής
  • Προστασία άνω & κάτω άκρων
  • Προστασία ακοής
  • Προστασία αναπνευστικού
  • Πυροπροστασία
  • Ασφαλής κυκλοφορία στους χώρους εργασίας

Newsletter

Eγράψου στο newsletter μας και κέρδισε !