Βασικό Πρόγραμμα Management Εργοδηγών

Οι υπηρεσίες των σεμιναρίων, μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Βασικό Πρόγραμμα Management Εργοδηγών

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Ο ρόλος και οι υποχρεώσεις του εργοδηγού
 • Η έννοια των στόχων και ο έλεγχος
 • Η συμπεριφορά ως εργαλείο αποτελεσμάτων- η τέχνη της ακρόασης
 • Σεβασμός της διαφορετικότητας και προσαρμογή στον άλλον
 • Παρέμβαση στο μικρό-κλίμα
 • Το περιστασιακό στυλ διοίκησης
 • Η ανάθεση αρμοδιοτήτων για ανάπτυξη εργαζομένων
 • Η παρακίνηση των συνεργατών
 • Ανάπτυξη συνεργατών και αξιολόγηση της απόδοσης
 • Ο έλεγχος του θυμού
 • Δημιουργία ομαδικού κλίματος συνεργασίας
 • Χειρισμός διαφωνιών –  συγκρούσεων
 • Παρέμβαση στην διαχείριση του χρόνου Τρόποι για να  κερδίσει κανείς χρόνο και να αντιμετωπίσει τις απώλειες
 • Η αποτελεσματική διαδικασία λήψης αποφάσεων- τα βήματα