Βελτιστοποίηση της Παραγωγικής Διαδικασίας

Οι υπηρεσίες των σεμιναρίων, μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Βελτιστοποίηση της Παραγωγικής Διαδικασίας

Σε ποιους απευθύνεται

 • Διευθυντές, υπεύθυνοι και στελέχη Παραγωγής και Συντήρησης που ενδιαφέρονται να μάθουν ή να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σε εργαλεία της Λιτής Παραγωγής και της παραγωγικότητας
 • Στελέχη προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής
 • Στελέχη που ασχολούνται με σχεδιασμό προϊόντων ή/και παραγωγικής διαδικασίας

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Σύγχρονες αντιλήψεις στην παραγωγή προϊόντων – Λιτή παραγωγή
 • Εξοπλισμός παραγωγής
  • Αξία και Απώλειες – Κατηγορίες απωλειών – Οι 7 απώλειες στην παραγωγή
  • Ανάδειξη προβλημάτων παραγωγικότητας – Διαθεσιμότητα εξοπλισμού
  • Σταθεροποίηση διεργασίας παραγωγής (Process stability)
  • Οι 6 απώλειες των μηχανών – Ο δείκτης ΟΕΕ (Overall Equipment Efficiency)
  • Αυτόνομη συντήρηση στην παραγωγή (Autonomous Maintenance /TPM) – Προγράμματα CIL
  • Προγράμματα εστιασμένης βελτίωσης (Focused Improvement / TPM)
  • Γρήγορες αλλαγές και set-up (SMED/OTS)
 • Προσωπικό
  • Ο ρόλος του προσωπικού παραγωγής και η συμμετοχή του
  • Περιβάλλον εργασίας και ευταξία στις θέσεις εργασίας (5s)
  • Παραγωγικότητα θέσης εργασίας
  • Μετρήσεις εργασίας
  • Οπτικοποίηση γνώσης και πληροφοριών (Visual Management) – Μαθήματα στιγμής
  • Οργάνωση ομάδων βελτίωσης και επίλυση χρόνιων προβλημάτων
  • Αξιοποίηση προσωπικού και ευελιξία – Οργάνωση και εκπαίδευση πολυδύναμου προσωπικού (multi-tasking)
 • Επιθεώρηση (audit) γραμμής παραγωγής
 • Πρόγραμμα εφαρμογής – Οργάνωση, ομάδες και χρονοδιάγραμμα – Παράγοντες επιτυχίας