Οργάνωση & Τεχνικές Είσπραξης

Οργάνωση & Τεχνικές Είσπραξης

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους επικοινωνούν για εισπράξεις και σε όσους θέλουν να πάρουν ιδέες για αποτελεσματικότερο τρόπο διαχείρισης εμπορικών υπολοίπων

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Βασικοί κανόνες μίας Πιστωτικής Πολιτικής
 • Οργάνωση συστήματος εισπράξεων
 • Γιατί ο έλεγχος των υπολοίπων είναι σημαντικός
 • Ετοιμασία Ατομικού Πλάνου Είσπραξης Οφειλών
 • Οι δεξιότητες του πετυχημένου ελεγκτή των υπολοίπων
 • Η ενέργειες της σωστής παρακολούθησης
 • Το κτίσιμο της σχέσης με τον πελάτη
 • Η ψυχολογία του οφειλέτη
 • Οι επικοινωνιακές δεξιότητες και δεξιότητες ακρόασης
 • Η μεταβίβαση του μηνύματος και η τέχνη των ερωτήσεων
 • Τακτικές διαπραγματεύσεων και πειθούς
 • Το ξεπέρασμα του φόβου
 • Ο χειρισμός των ερωτήσεων και των δικαιολογιών του πελάτη- Χειρισμός προφάσεων – αντιρρήσεων
 • Γιατί δύναται να μην πληρώνει ένας πελάτης
 • Μικρά μυστικά και συνηθισμένα λάθη
 • Τα κόστη μίας επισφάλειας