Πρακτικά Εργαλεία του Excel για την λήψη Οικονομικών Αποφάσεων

Πρακτικά Εργαλεία του Excel για την λήψη Οικονομικών Αποφάσεων

Σε ποιους απευθύνεται

Διευθυντές, Προϊσταμένους, Στελέχη της Οικονομικής Διεύθυνσης

Το πρόγραμμα συνοπτικά

  • Μοντέλα σύνταξης προβλεπόμενων αποτελεσμάτων (κέρδη/ζημιές) και ισολογισμών για οποιονδήποτε αριθμό ετών στο μέλλον
  • Εύκολη και ακριβής πρόβλεψη αναγκών χρηματοδότησης, βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα
  • Απόλυτος έλεγχος του Cash Flow και δημιουργία σεναρίων για την έγκαιρη πρόβλεψη των ταμειακών ροών
  • Αξιολόγηση και επιλογή επενδυτικών σχεδίων ή μικρών καθημερινών δαπανών κεφαλαίου, για την μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης
  • Έτοιμες στατιστικές συναρτήσεις στο Excel για την συσχέτιση των οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης
  • Ανάλυση ευαισθησίας για κάθε επιχειρηματικό πρόβλημα
  • Ποσοτικοποίηση κινδύνων για κάθε επιχειρηματική απόφαση
  • Χρήση έτοιμων εργαλείων του Excel για την εύρεση της βέλτιστης λύσης στην επίλυση των προβλημάτων.