Σπατάλη ή Λιτή Παραγωγή

Σπατάλη ή Λιτή Παραγωγή

Σε ποιους απευθύνεται

 • Διευθυντές, υπεύθυνους και στελέχη Παραγωγής και Συντήρησης που
  ενδιαφέρονται να μάθουν ή να επεκτείνουν τις γνώσεις στις αρχές και τα
  εργαλεία της Λιτής Παραγωγής
 • Στελέχη προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής
 • Στελέχη που ασχολούνται με σχεδιασμό προϊόντων ή/και παραγωγής

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Τι είναι η Λιτή Παραγωγή
 • Αξία και Απώλειες
 • Ανάδειξη απωλειών στην παραγωγή
 • ΟΕΕ (Overall Equipment Efficiency)
 • Μειώνοντας τις απώλειες – Παρουσίαση εργαλείων
  • SMED/OT S – Γρήγορες αλλαγές και set-up
  • Αυτόνομη συντήρηση στην παραγωγή (Autonomous Maintenance – AM)
  • Μεθοδολογία FI – Focus Improvement
  • Μετρήσεις εργασίας
  • “5S” στις θέσεις εργασίας
 • Παραγωγή συνεχούς ροής
 • Πρόγραμμα εφαρμογής Λιτής Παραγωγής