Ανάπτυξη Ικανοτήτων για Προϊσταμένους Λιανικής

Οι υπηρεσίες των σεμιναρίων, μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Ανάπτυξη Ικανοτήτων για Προϊσταμένους Λιανικής

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Στρατηγική Κτισίματος Πιστότητας
  • Έννοια Πιστότητας. Η Πιστότητα δημιουργεί πωλήσεις
  • Ακτίνα Δράσης Καταστήματος
  • Η Στρατηγική Ανταγωνιστικής Εικόνας
  • Ευκολία Πρόσβασης, Εικόνα Ποικιλίας, Εικόνα Ποιότητας, Εικόνα Εξειδίκευσης, Εικόνα Εξυπηρέτησης, Εικόνα Τιμών, Εικόνα Κατηγοριών
  • Συγκριτική Αξιολόγηση συνολικής Εικόνας και Διαδικασία Επιλογής Δικτύου από πελάτη
  • Στρατηγική Προωθητικών Ενεργειών Πιστότητας και Προγράμματα CRM
 • Στρατηγική Ανταγωνιστικής Εμπειρίας Επίσκεψης
  • Η έννοια της Εμπειρίας Επίσκεψης
  • Η Εμπειρία Επίσκεψης σαν βιωματική εμπειρία επηρεάζει αποφασιστικά την Πιστότητα
  • Πως διαμορφώνεται η Εμπειρία Επίσκεψης
  • Στρατηγική μεγέθους, Layout και Visual Merchandising
 • Στρατηγική Αύξησης Απόδειξης
  • Στρατηγική Ανάπτυξης Κατηγοριών
  • Ευκαιρία Ανάπτυξης Κατηγορίας, Βαθμός Διείσδυσης Κατηγορίας, Δυνατότητες Αύξησης Πωλήσεων Κατηγορίας
  • Στρατηγική Ανάπτυξης Κατηγοριών Προγραμματισμένων και Αυθόρμητων Αγορών
  • Στρατηγική Συμπληρωματικής Προσωπικής Πώλησης
  • Στρατηγική Προωθητικών Ενεργειών Αύξησης Αγορών
 • Διαφημιστική Στρατηγική Δικτύου
  • Επιχειρησιακοί και Διαφημιστικοί στόχοι
  • Διαφημιστικός Προϋπολογισμός
  • Σχεδιασμός Μέσων
  • Δημιουργική Στρατηγική
  • Αξιολόγηση Διαφημιστικής Καμπάνιας
 • Οικονομική Απόδοση Καταστήματος
  • Οικονομική Απόδοση Καταστήματος
  • Σχεδιασμός Προϋπολογισμού
  • Ανάλυση Κερδοφορίας & Νεκρού Σημείου, Δείκτες Χρηματοοικονομικής Απόδοσης
  • Στρατηγικές Προμηθευτών
  • Στρατηγική Ανάπτυξης Κατηγορίας
 • Διαχείριση Απόδοσης Καταστήματος / Δικτύου
  • Coaching Προσωπικού για βελτίωση απόδοσης
  • Μοντελοποίηση Πώλησης και Εξυπηρέτησης
  • Αποτίμηση Προόδου
  • Επιθεώρηση Καταστήματος / Δικτύου, Coaching
  • Mystery Shopping
  • 12 Διευθυντικές Ικανότητες, 10 Διευθυντικές Συμπεριφορές αλλαγής και δημιουργίας Κουλτούρας, Εταιρική Αφοσίωση και Αυτό–Υποκίνηση
  • Σύστημα Αμοιβών Απόδοσης

Newsletter

Eγράψου στο newsletter μας και κέρδισε !