Πώληση, Διαπραγμάτευση και After Sales Service (B2C)

Οι υπηρεσίες των σεμιναρίων, μπορούν να επιδοτηθούν μέσω του ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Πώληση, Διαπραγμάτευση και After Sales Service (B2C)

Σε ποιους απευθύνεται

Σε νέους και έμπειρους Πωλητές/Πωλήτριες καταστημάτων λιανικής πώλησης. Σε Διευθυντές, προϊσταμένους καταστημάτων λιανικής πώλησης, καθώς και εσωτερικούς εκπαιδευτές που αναλαμβάνουν την συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη νέων πωλητών. Σε νέους Διευθυντές πωλήσεων που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τις βασικές αρχές του Merchandising ώστε να εφαρμόζουν τις κατάλληλες στρατηγικές στο κατάστημα ή την αλυσίδα καταστημάτων που εποπτεύουν.

Το πρόγραμμα συνοπτικά

Ενότητα 1 Πωλήσεις

 •  Ο ρόλος του Customer Manager
 • Τάσεις του Λιανεμπορίου / Ανάγκες του Πελάτη- Βασικοί Κωδικοί
 • Δομημένη Εμπορική Πώληση
   • Θέτω τις σωστές ερωτήσεις- ακούω σωστά
   • Ιεράρχηση των αναγκών
   • Χαρακτηριστικά και Οφέλη
   • Διαδικασία πώλησης με αναπαράσταση πραγματικών καταστάσεων (Role Play) και Αξιολόγηση
 • Οι τέσσερις τύποι Πελατών βάσει της συμπεριφοράς. (Κ-Ε-Σ-Π)
 • Κατηγοριοποίηση πελατολογίου  ΑΒC ανάλυση!

 

Ενότητα  2  Διαπραγμάτευση

 • Πωλήσεις, Προσφορά και Διαπραγμάτευση
 • Προτάσεις για Εμπορικές Πωλήσεις / Επιχειρήματα ανάλογα με την Κατηγορία
 • Ανάλυση Ισχύος
 • Μεταβλητές / Λίστες
 • Ανάλυση Κόστους-Οφέλους
 • Διεξάγοντας διαπραγμάτευση
 • Τακτικές διαπραγμάτευσης

 

Ενότητα  3 After Sales service

 • Χαρτογράφηση αποφάσεων και Ρόλοι
 • Στρατηγική Διαχείρισης Επαφών
 • Βασικοί Κωδικοί Παρουσίας στο Τελικό Σημείο Πώλησης
 • Διαπροσωπικά Στιλ
 • Οικοδόμηση Σχέσεων
 • Στρατηγική Προσαρμογή της στρατηγικής μας με τους Πελάτες

 

Ενότητα  4 Role Play

 • Προετοιμασία για Role Play
 • Role Play
 • Πρακτική Εξάσκηση και Αξιολόγηση
 • Ανασκόπηση βασικών γνώσεων

Newsletter

Eγράψου στο newsletter μας και κέρδισε !