Απόδοση Καταστημάτων Λιανικής

Απόδοση Καταστημάτων Λιανικής

Σε ποιους απευθύνεται

Σε νέους και έμπειρους Πωλητές/Πωλήτριες καταστημάτων λιανικής πώλησης. Σε Διευθυντές, προϊσταμένους καταστημάτων λιανικής πώλησης, καθώς και εσωτερικούς εκπαιδευτές που αναλαμβάνουν την συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη νέων πωλητών. Σε νέους Διευθυντές πωλήσεων που ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τις βασικές αρχές του Merchandising ώστε να εφαρμόζουν τις κατάλληλες στρατηγικές στο κατάστημα ή την αλυσίδα καταστημάτων που εποπτεύουν.

Το πρόγραμμα συνοπτικά

  • Μεθοδολογίες εμπορικής και οικονομικής αξιολόγησης υποκαταστημάτων. Μέθοδοι σύγκρισης απόδοσης υποκαταστημάτων.
  • Μικτό Κέρδος και πως επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Περιθώρια Μικτού Κέρδους : Margin και Markup, τι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας.
  • Τιμολογιακές & Εκπτωτικές πολιτικές : Από πού ξεκινάμε ;
  • Μεγιστοποίηση μεριδίων αγοράς ή / και Μεγιστοποίηση Κερδών ? Πουλάμε με κέρδος ?
  • Προσδιορισμός του βέλτιστου Product Mix
  • Οι επιπτώσεις της Εμπορικής Πολιτικής στην Οικονομική Θέση μίας Επιχείρησης
  • Λειτουργικά έξοδα καταστήματος : Η συμπεριφορά τους σε αυξομειώσεις της ζήτησης. Ο ρόλος των σταθερών και μεταβλητών εξόδων
  • Πολιτικές διαχείρισης αποθεμάτων : Πως επηρεάζουν την τιμολογιακή πολιτική και πως αποφέρουν κέρδος μέσω της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών μας ?
  • Ανάλυση Νεκρού Σημείου (Break Even Point) Καταστημάτων Λιανικής