Διαχείριση Παραπόνων και Αντιμετώπιση Δυσκολιών

Διαχείριση Παραπόνων και Αντιμετώπιση Δυσκολιών

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους όσοι επικοινωνείτε με πελάτες: υπάλληλοι εξυπηρέτησης, receptionists, τηλεφωνικό κέντρο, γραμματείς

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Ψυχολογική προετοιμασία
 • Ο ‘κάλλιστος’ φαύλος κύκλος
 • Γιατί χάνονται οι πελάτες;
 • Γιατί να ασχοληθώ; Τι χάνουμε εμείς;
 • Τί περιμένουν οι πελάτες από εμάς;
 • Στοιχεία και τρόποι επικοινωνίας
 • Πώς εκλαμβάνουμε τα παράπονα των πελατών
 • Διαδικασία χειρισμού παραπόνων
 • Επίλυση προβλημάτων
 • Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο;
 • Όταν κάτι πάει στραβά, εκμεταλλευτείτε το
 • Βάλτε τους πελάτες στο παιχνίδι
 • Συνηθισμένοι τύποι πελατών και πώς θα τους χειριστείτε
 • Ψυχολογία δύσκολων πελατών
 • ‘Το σύνδρομο του γρύλλου’
 • Εκτόνωση θυμού
 • Αντιμετώπιση δύσκολων πελατών
 • Αντιμετώπιση χυδαιολογίας
 • Ανάπτυξη θετικής στάσης
 • Το άγχος και οι αιτίες δημιουργίας του
 • Δέκα τρόποι για τη διαχείριση του άγχους