Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για Πωλητές

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για Πωλητές

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 1. Η σημαντικότητα του ρόλου του πωλητή στην διαδικασία της πώλησης
 2. Χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα ενός προϊόντος
 3. Σημαντικοί πελάτες VS Αξία για την επιχείρησή μας
 4. Τα 4 επίπεδα αξιολόγησης του πωλητή
 5. Οργάνωση περιοχής πωλήσεων
  • Σχεδιασμός περιοχής
  • Καθορισμός δρομολογίου
  • Ανάλυση φόρου εργασίας
  • Ανίχνευση δυνητικών πελατών
 6. Πώληση βάση αναγκών
  • Τα 3 επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών
  • Επαγγελματικές και προσωπικές ανάγκες πελάτη
 7. Διαδικασία ολοκληρωμένης πώλησης
  • Πριν την πώληση
  • Σχεδιασμός
  • Στάδια πώλησης
  • Οι 7 φάσεις της διαπραγμάτευσης
  • Μοντέλο ΑΕΡ (στόχοι μας VS στόχους πελάτη)
  • Follow-up
 8. Προσέγγιση νέου δυνητικού πελάτη
 9. Συνομιλία με πελάτη. Χειρισμός / διαχείριση αντιρρήσεων. Είδη αντιρρήσεων & αιτίες
  • Για την τιμή
  • Για την εξυπηρέτηση
  • Για μία κακή εμπειρία
  • Για το πρόσωπο του πωλητή
  • Για τον ανταγωνισμό
  • Για αφοσίωση σε άλλον προμηθευτή
 10. Χαρακτηρίστε την προσωπικότητα σας αλλά και του πελάτη σας και αναλόγως δράστε – Personal Profile System (PPS)
 11. Sales Planning – Η έννοια του στόχου – Μέθοδοι πρόβλεψης πωλήσεων