Οργάνωση & Διαχείριση Περιοχών Πωλήσεων

Οργάνωση & Διαχείριση Περιοχών Πωλήσεων

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλα τα στελέχη πωλήσεων που μετέχουν σε διαδικασίες υλοποίησης πλάνων πωλήσεων, σε στελέχη που θέλουν να γνωρίσουν τις διαδικασίες διαχείρισης πελατών & περιοχών και σε όσους θέλουν να οργανώσουν αποτελεσματικά τις επισκέψεις τους.

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Κριτήρια Αξιολόγησης Περιοχών Πώλησης (Territory Management)
 • Αξιολόγηση Πελατών στην περιοχή Ευθύνης/Κατηγοροποίηση
 • Καθορισμός Δρομολογίων
 • Στοχοθέτηση Περιοχών/Πελατών
 • Case Study (Άσκηση)
 • Καθορισμός Περιοχών Πωλήσεων
 • Δημιουργία Προσωρινών Περιοχών
 • Αξιολόγηση Προσωρινών Περιοχών
 • Ανάλυση Φόρτου Εργασίας Πωλητών
 • Απόφαση Δημιουργίας Τελικών Περιοχών
 • Ανάθεση Περιοχών σε Πωλητές
 • Δημιουργία Δρομολογίου
 • Αξιολόγηση Πελατών (Κατηγορίες)
 • Υπολογισμός Χρόνου Επίσκεψης
 • Συχνότητα Επισκέψεων Βάσει Αναγκών
 • Καθορισμός Δρομολογίου
 • Επιλογή Τύπων Δρομολογίου
 • Αξιολόγηση Δρομολογίου