Πώληση, Διαπραγμάτευση και After Sales Service (B2B)

Πώληση, Διαπραγμάτευση και After Sales Service (B2B)

Σε ποιους απευθύνεται

Σε νέους και έμπειρους Πωλητές/Πωλήτριες τμήματος πωλήσεων B2B. Σε Διευθυντές, προϊσταμένους, καθώς και εσωτερικούς εκπαιδευτές που αναλαμβάνουν την συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη νέων πωλητών.

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Πώληση Βάσει Αναγκών
  • Ποιός είναι ο Πελάτης?
  • Διερεύνηση & Προσδιορισμός Αναγκών
  • Ιεράρχηση Αναγκών
  • Κάλυψη Αναγκών
  • Aσκήσεις
 • Αξιολόγηση Πελατών
  • Ανάλυση Πελατολογίου
  • Αξιολόγηση Πελατών
  • Στρατηγική Προσέγγιση ανά κατηγορία Πελατών
  • Matrix
 • Δημιουργώντας Σενάριο Πώλησης
  • Διαδικασία Επιτυχημένης Πώλησης
  • Σκεφτείτε τον Πελάτη σας
  • Δημιουργήστε  ένα Success Story
  • Πεδία Δράσης
  • Στάδια Πώλησης
 • Σχεδιασμός Διαπραγμάτευσης
  • Παράγοντες Σχεδιασμού
  • Ροή Συνάντησης
  • Προϊόν / Εταιρία / Ανταγωνισμός
  • Επιλογή Πεδίων Διαπραγμάτευσης
 • Μέθοδοι Προσέγγισης
  • Δυσκολίες Προσέγγισης
  • Τρόποι Προσέγγισης
  • Παραδείγματα
 • Συνομιλία
  • Λόγοι Συνομιλίας / Είδη Ερωτήσεων
  • Γιατί δεν ακούμε?
  • Τρόποι Βελτίωσης
 • Παρουσίαση Πρότασης
  • Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα
  • Οφέλη Πελάτη
  • Δήλωση Σύγκρισης
 • Χειρισμός Αντιρρήσεων
  • Κατηγορίες Αντιρρήσεων
  • Πως ξεπερνιούνται?
  • Μεθοδολογία Χειρισμού Αντιρρήσεων
 • Δέσμευση / Κλείσιμο
  • Πότε Κλείνουμε? (Διαδικασία Κλεισίματος)
  • Τεχνικές Κλεισίματος
  • Η Επίδραση του Πωλητή στον Πελάτη
 •  Τακτικές Διαπραγματεύσεων
 • After Sales Service
  • H Σημασία του
  • Customer Service
  • Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος
 • Role Plays
  • Πραγματικά Σενάρια
  • Case Studies