Στοχοποίηση Τμήματος Πωλήσεων

Στοχοποίηση Τμήματος Πωλήσεων

Ανά Γεωγρ. Ζώνες/ Πελάτες/ Πωλητές/ Προϊόντα

Σε ποιους απευθύνεται

Σε Στελέχη & Προσωπικό Πωλήσεων

Το πρόγραμμα συνοπτικά

  • Η έννοια του στόχου πωλήσεων
  • Μήπως οι στόχοι μπορεί να καταλήξουν να είναι εμπόδιο στην πώληση ?
  • Customer Mix & Product Mix  – Χειρισμός Στόχου (Κατηγορίες Πελατών, Κατηγορίες Προϊόντων κ.α)
  • Στοχοποίηση Πωλήσεων : Υφιστάμενοι, Υποψήφιοι και Δυνητικοί πελάτες
  • Άλλο προϋπολογίζω (budgeting), άλλο προβλέπω (forecasting) και άλλο θέτω στόχους ?
  • Πώς οι ποιοτικοί στόχοι υποστηρίζουν τους ποσοτικούς και αξιακούς ?
  • Διαδικασία – βήματα στοχοθέτησης
  • Ομαδική & Ατομική Στοχοποίηση
  • Παρακολούθηση Στόχου (Μοντέλο Παρακολούθησης)
  • Mέτρηση Αποτελέσματος και Συστήματα Επιβράβευσης (bonus, prim κ.α)