Βασικές Τεχνικές Πωλήσεων

Βασικές Τεχνικές Πωλήσεων

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλα τα στελέχη πωλήσεων που μετέχουν σε διαδικασίες υλοποίησης πλάνων πωλήσεων, σε στελέχη που θέλουν να γνωρίσουν τις διαδικασίες διαχείρισης πελατών & περιοχών και σε όσους θέλουν να οργανώσουν αποτελεσματικά τις επισκέψεις τους.

Το πρόγραμμα συνοπτικά

  • Προετοιμασία Επίσκεψης
  • Έλεγχος Τελικού Σημείου
  • Αξιολόγηση Παρουσίας Προϊόντων / Μέτρημα Stock
  • Δημιουργία Πρότασης Πωλήσεων
  • Παρουσίαση Πρότασης Πωλήσεων (Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα)
  • Χειρισμός Αντιρρήσεων
  • Διαδικασία Κλεισίματος
  • Visibility / Reporting
  • Χρήση Εργαλείων Πώλησης
  • Αξιολόγηση Επίσκεψης