Διαχείριση Ατομικού Χρόνου και Χρόνου Ομάδας

Διαχείριση Ατομικού Χρόνου και Χρόνου Ομάδας

Σε ποιους απευθύνεται

Για team leaders, supervisors & managers, που θέλουν να ενισχύσουν τις ικανότητες τους στην αποτελεσματική διαχείριση χρόνου τόσο στους ίδιους όσο και στις ομάδες τους.  Επίσης αφορά όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε τομείς υψηλής αποδοτικότητας και παραγωγικότητας με διαφορετικές ομάδες ανθρώπων και καλούνται να προσαρμοστούν, να διαχειριστούν και να αποδώσουν το μέγιστο δυνατό αποφεύγοντας έτσι το σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης, το εργασιακό στρες ή και τη μετάδοση του σε συναδέλφους και υφιστάμενους.

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Η σημασία του χρόνου στην εργασία και τη προσωπική ζωή
 • Που χάνεται ο χρόνος
 • Χρόνος και προγραμματισμός, αποσαφηνίστε  και ιεραρχήστε τους στόχους σας – προτεραιότητες
 • Επείγον και σημαντικό
 • Χρόνος και στυλ εργασίας,
 • Χρόνος και αναβλητικότητα, Χρόνος και τελειομανία
 • Η σημασία της αποτελεσματικής ανάθεσης αρμοδιοτήτων
 • Αντιμετώπιση ειδικών καταστάσεων: οι επισκέπτες, οι συσκέψεις,  η χρήση του τηλεφώνου, η προσωπική οργάνωση
 • Ο χρόνος Α (πρώτης) ποιότητας
 • Έκθεση δραστηριοτήτων χρόνου (time log) και ανάλυση αποτελεσμάτων
 • Η σημασία της επικοινωνίας στην προσωπική και επαγγελματική ζωή
 • Οι προκαταλήψεις, οι πεποιθήσεις
 • Η ενεργητική ακρόαση
 • Η θετική κατηγορηματική συμπεριφορά (assertiveness) – τα όρια
 • Οι επικοινωνιακοί τύποι (DISC)
 • Η επικοινωνία σε μια ομάδα
 • Το Περιστασιακό στυλ καθοδήγησης
 • Έργο, Ομάδα και Άτομο
 • Οι τρόποι παρακίνησης και ο ρόλος του Προϊσταμένου
 • Παρακίνηση και εργασία