Διαχείριση Διαφωνιών & Συγκρούσεων

Διαχείριση Διαφωνιών & Συγκρούσεων

Το πρόγραμμα συνοπτικά

  • Εργασιακό περιβάλλον και σύγκρουση
  • Διαφωνίες και αντιπαραθέσεις που προκαλούν συγκρούσεις
  • ∆ιαχείριση διαπροσωπικών συγκρούσεων
  • Έγκαιρος εντοπισμός “υποβόσκουσας” κρίσης
  • ∆ιαχείριση ομαδικών συγκρούσεων
  • Αποτελεσματική διαπραγμάτευση από μειονεκτική θέση
  • Κατανόηση & διαχείριση της θέσης της απέναντι πλευράς
  • ∆ιαχείριση εν εξελίξει κρίσης
  • Κατευνασμός και «αποσυμπίεση»
  • Μελέτη περιπτώσεων