Διαχείριση Επικοινωνίας & Συμπεριφορών

Διαχείριση Επικοινωνίας & Συμπεριφορών

Σε ποιους απευθύνεται

Για team leaders, supervisors & managers, που θέλουν να ενισχύσουν τις ικανότητες τους στην αποτελεσματική διαχείριση χρόνου τόσο στους ίδιους όσο και στις ομάδες τους.  Επίσης αφορά όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε τομείς υψηλής αποδοτικότητας και παραγωγικότητας με διαφορετικές ομάδες ανθρώπων και καλούνται να προσαρμοστούν, να διαχειριστούν και να αποδώσουν το μέγιστο δυνατό αποφεύγοντας έτσι το σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης, το εργασιακό στρες ή και τη μετάδοση του σε συναδέλφους και υφιστάμενους.

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Η σημασία της επικοινωνίας στην προσωπική και επαγγελματική ζωή
 • Τι είναι η συμπεριφορά
 • Η αποτελεσματική ανάδραση, ανοιχτός/δεκτικός
 • οι προκαταλήψεις, οι πεποιθήσεις
 • Τα εμπόδια  στην επικοινωνία
 • Ενσυναίσθηση- μπαίνω στη θέση του άλλου
 • Η ενεργητική  ακρόαση
 • Η σημασία των ερωτήσεων
 • Η έκφραση των διαφωνιών, η κριτική
 • Συνειδητοποίηση του τι προκαλούμε στον άλλον
 • Η βιασύνη
 • Πώς να λύνουμε τις διαφορές μας
 • Η Επιθετικότητα – Υποχωρητικότητα – Αναβολή και η Αποφυγή
 • Η αμυντικότητα  στην επικοινωνία
 • Η θετική κατηγορηματική συμπεριφορά (assertiveness) – τα όρια
 • Οι επικοινωνιακοί τύποι (DISC)
 • Ο σεβασμός της διαφορετικότητας
 • Η προσαρμογή της συμπεριφοράς
 • Συμπεριφορά και συνεργασία
 • Συνεργασία με δύσκολα άτομα