Διαχείριση εργασιακού Stress

Διαχείριση εργασιακού Stress

Σε ποιους απευθύνεται

Εργαζόμενους της επιχείρησης.

Ενδεικτική Θεματολογία

 • Μηχανισμός του εργασιακού στρες
 • Κατανοώντας τις αιτίες του εργασιακού στρες στο χώρο εργασίας
 • Εντοπίζοντας συμπτώματα εργασιακού στρες  στον εαυτό μου
 • Αποτελεσματικές και μη αποτελεσματικές ατομικές στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες
 • Τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης του εργασιακού στρες σε επίπεδο ατόμου
 • Τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης του εργασιακού στρες σε επίπεδο ομάδας
 • Η προσωπική μου εργαλειοθήκη κατά του στρες
 • Τεχνικές χαλάρωσης

Στόχοι Προγράμματος

Με τη λήξη του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

  • να γνωρίζουν το μηχανισμό του εργασιακού στρες
  • να εντοπίζουν συμπτώματα του εργασιακού στρες στον εαυτό τους και στους άλλους
  • να εξηγούν ποιοι παράγοντες προκαλούν εργασιακό στρες
  • να διακρίνουν ποιες στρατηγικές είναι αποτελεσματικές για τη διαχείριση του εργασιακού στρες και ποιες όχι
  • να οργανώνουν τα δικά τους αποθέματα για τη διαχείριση του εργασιακού στρες
  • να κάνουν αποτελεσματική διαχείριση του στρες με έλεγχο της αναπνοής, εφαρμογή δραστηριοτήτων αποσυμπίεσης, φροντίδα εαυτού και καλλιέργεια γνωστικών δεξιοτήτων και στρατηγικών
  • να αναπτύσσουν πρακτικές πρόληψης και να εφαρμόζουν αρχές και τεχνικές διαχείρισης του στρες μέσα στην ομάδα

Σκοπός Προγράμματος

Η εκπαιδευτική αυτή ενότητα δίνει στους συμμετέχοντες όλα τα εφόδια που απαιτούνται προκειμένου να αναπτύξουν ατομικές δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης  συμπτωμάτων εργασιακού στρες, αλλά και δεξιότητες πρόληψης και αντιμετώπισης   του στρες, τόσο στο εργασιακό περιβάλλον, όσο και στην καθημερινή τους ζωή γενικότερα.

Ωφέλη Προγράμματος

Η πρόληψη και προώθηση της ψυχικής υγείας των εργαζομένων μέσα στην επιχείρηση έχει πολλαπλά οφέλη για την ίδια την επιχείρηση, τόσο σε επίπεδο απόδοσης και ικανοποίησης των εργαζομένων, όσο και σε επίπεδο επικοινωνίας, συνεργασίας  και δέσμευσής τους στους στόχους της.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Θα αποκτήσετε  πρακτική  και  εφαρμόσιμη  γνώση  για προσωπική ανάπτυξη και  δεξιότητες αποτελεσματικής  αντιμετώπισης  του στρες που βιώνετε στο χώρο εργασίας  σας
 • Θα βελτιώσετε τη σχέση με τον εαυτό, τους συναδέλφους, τη διοίκηση και τους ανθρώπους του οικογενειακού σας περιβάλλοντος
 • Θα νιώσετε ότι ανακτάτε καλύτερα τον έλεγχο στην εργασιακή σας απόδοση και στην καθημερινή σας ζωή
 • Θα πάρετε εκπαιδευτικό υλικό, σημειώσεις και εργαλεία διαχείρισης του εργασιακού στρες μέσα στο χώρο εργασίας σας