Δημιουργικότητα & Καινοτομία

Δημιουργικότητα & Καινοτομία

Το πρόγραμμα συνοπτικά

  • Καλλιεργώντας τη δημιουργικότητα
  • Μάθετε από την αποτυχία
  • Βασικές αρχές καταιγισμού ιδεών
  • Βήματα για τη βελτίωση του δικού σας δημιουργικού δυναμικού