Γραμματεία Διοίκησης

Γραμματεία Διοίκησης

Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε Γραμματείς Διευθύνσεων.

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Η θέση και ο ρόλος της Γραμματέως Διοίκησης.
 • Η σημασία διαμόρφωσης της PA (Personal Agenda): μικρή αναφορά στον υπάρχοντα τρόπο εργασίας και διαμόρφωσης ατζέντας. Παρακολούθηση εκκρεμοτήτων, βελτίωση και προτάσεις για οικονομία χρόνου και εξασφάλιση ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων.
 • Ο χώρος εργασίας και ο καθοριστικός ρόλος των ergonomics: προστασία της Γραμματέως από σωματική καταπόνηση, ορθός τρόπος τοποθέτησης γραμματειακού εξοπλισμού, στάση σώματος, οξυγόνωση, ενυδάτωση, κυκλοφορία αίματος και αποδοτικότητα.
 • Γραπτή επικοινωνία: διαχωρισμός εγγράφων, προτεραιοποίηση, επίσημα και ανεπίσημα έγγραφα: αναφορά στον σημερινό τρόπο διαχωρισμού εγγράφων, case study.
 • Επιχειρησιακή επικοινωνία και συμπεριφορά.
 • Κώδικας Δεοντολογίας, Εμπιστευτικότητας, Συμμόρφωση με την εταιρική κουλτούρα: ανάπτυξη σημειολογικού κώδικα που συναρτά την εταιρική κουλτούρα.
 • Αρχειοθέτηση- Εθιμοτυπία: αναφορά και περιγραφή, case study.
 • Τηλεφωνική επικοινωνία: η δημιουργία θετικού κλίματος και επαγγελματισμού. Η σημασία της πρώτης εντύπωσης και η διατήρηση της θετικότητας.
 • Ενσυναίσθηση και Συναισθηματική Νοημοσύνη: πως οι λέξεις κλειδιά φωτίζουν το τοπίο της επαγγελματικής επικοινωνίας και πως βοηθούν την Γραμματέα να λειτουργήσει ως άριστος βοηθός του Διευθυντή.
 • Οργάνωση εκδηλώσεων Δημοσίων Σχέσεων: ενδοεταιρικά, εκτός έδρας ή διοργάνωση mega events: διαδικασία, έλεγχος, εξασφάλιση.
 • Διαχείριση άγχους.
 • Διαχείριση χρόνου: η τεχνολογία και τα apps ως σύμμαχοι.
 • Διαχείριση Κρίσεων: έγκαιρη αναγνώριση, άμεση αντιμετώπιση, αμερόληπτη ανατροφοδότηση, βελτίωση αδυναμιών.
 • Η Γραμματέας Διοίκησης ως spokesperson του Διευθυντή: το ντύσιμο, η ευγένεια, η ορθή χρήση της γλώσσας και η μη λεκτική επικοινωνία.
 • Ηλεκτρονική Οργάνωση Γραφείου: case study.
 • Τρόποι βελτίωσης της συνεργασίας με τον Διευθυντή μου: role playing.