Κατανόηση της Ατζέντας του Ανωτέρου σας

Κατανόηση της Ατζέντας του Ανωτέρου σας

Το πρόγραμμα συνοπτικά

  • Ο ρόλος του υφισταμένου
  • Ο ρόλος του manager
  • Γιατί είναι σημαντική η κατανόηση της ατζέντας του ανωτέρου σας;
  • Βήματα κατανόησης των ευθυνών και της ατζέντας του ανώτερου σας
  • Τα οφέλη της υποστήριξης του προϊσταμένου σας
  • Διαφορές ανάμεσα στα εργασιακά στυλ
  • Πώς να εξομαλύνετε τις διαφορές στα εργασιακά στυλ
  • Χαρακτηριστικά στοιχεία μιας αμοιβαίας ευεργετικής σχέσης