Συναισθηματική Νοημοσύνη

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Σκοπός του σεμιναρίου

Σκοπός του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες :

 1. Να αναπτύξουν την νέα αντίληψη περί επαγγελματικής επιτυχίας στους χώρους εργασίας, που σχετίζεται με την Συναισθηματική Νοημοσύνη.
 2. Να μεταβιβάσουν γνώσεις και πρακτικές σε εργαζόμενους όλων των επιπέδων.
 3. Να εστιάσουν στις κατάλληλες συμπεριφορές των εργαζομένων.
 4. Να βελτιώσουν τις σχέσεις επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε νέα και σε έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων και όσους επιθυμούν να κατανοήσουν την σημασία της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και πως αυτή αποκτά σήμερα καθοριστικό ρόλο στις εργασιακές και εν γένει στις  ανθρώπινες  σχέσεις.

Οφέλη

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου και ανάλογα με την θέση και τα καθήκοντά τους, οι συμμετέχοντες  θα  μπορούν:

  • Προϊστάμενοι: να επιλέγουν την αποτελεσματικότερη καθοδήγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και τις τεχνικές του επηρεασμού της.
  • Υφιστάμενοι: να κατανοούν την σημασία της κατάλληλης συνεργασίας με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους.
  • Εξυπηρέτηση πελατείας: να αντιλαμβάνονται την ανάγκη της υιοθέτησης της κατάλληλης συμπεριφοράς προς τους πελάτες τους.

Το πρόγραμμα συνοπτικά

Διαφορά Intellectual Intelligence (Ι.Q.) από Emotional Intelligence (E.Q.)

 

 • Τι σημαίνει δουλεύω έξυπνα;
 • Οι μύθοι της παραδοσιακής εξυπνάδας
 • Tι είναι τοQ. (Emotional Intelligence);
 • Ποιος είναι ο Δείκτης Νοημοσύνης (I.Q Intellectual Intelligence);
 • Ποια είναι τα 7 είδη του πολλαπλού Δείκτη Νοημοσύνης  κατά  Gardner;
 • Ποια είναι τα 5 είδη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης κατά Goleman;
 • Test διάγνωσης.

 

 Η υπεροχή της Συναισθηματικής Νοημοσύνης

 

 • Ένα νέο μοντέλο μάθησης.
 • Πέρα από την κατάρτιση και την εξειδίκευση η ανάγκη για Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Τα νέα κριτήρια στην αγορά εργασίας
 • Τι προτιμούν οι εργοδότες; Περισσότερο I.Q. ή E.Q. ;
 • Ποια η διαφορά στην παραγωγικότητα, στις σχέσεις, στην ποιότητα;
 • Το τρίπτυχο της επιτυχίας: Γνώσεις, δεξιότητες, συμπεριφορά;
 • Τι είναι πιο χρήσιμο για τον εργαζόμενο σήμερα; Το I.Q. ή το E.Q. ;
 • Τεστ ευφυΐας, τεστ προσωπικότητας ή Συναισθηματική Νοημοσύνη;
 • Λογικά ή συναισθηματικά προβλήματα;
 • Ποιοι δηλώνουν περισσότερο επιτυχημένοι και ευτυχείς;
 • Η σημασία της επιλογής και η καταλληλότητα της Συναισθηματική Νοημοσύνης στην επαγγελματική και προσωπική καθημερινότητα του εργαζόμενου
 • Η σημασία για ένα οργανισμό να είναι συναισθηματικά νοήμων.

 

Η πρακτική σημασία της Συναισθηματικής Νοημοσύνης

 

 • Η Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι στατική ή βελτιώνεται & πώς;
 • Η σημασία του Ολικού Μυαλού
 • Η διαφορετική συμπεριφορά των ανδρών & γυναικών βασισμένη στο I.Q. & E.Q.
 • Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ανδρών & γυναικών με υψηλό δείκτη I.Q. και E.Q.
 • Σημασία αυτογνωσίας των συναισθημάτων μας
 • Αναλαμβάνοντας τον έλεγχο των συναισθημάτων μας
 • Τι είναι η συναισθηματική ικανότητα;
 • Ταυτίζονται Συναισθηματική Νοημοσύνη & Συναισθηματική Ικανότητα;
 • Proactive ή reactive χαρακτήρες;
 • Προσωπική αντιμετώπιση του θυμού
 • Stress & αντιμετώπισή του μέσω της Συναισθηματικής Νοημοσύνης
 • Ισορροπία μεταξύ εργασίας & προσωπικής ζωής

 

Σε ποιες επαγγελματικές λειτουργίες δίνει πλεονέκτημα η Συναισθηματική Νοημοσύνη;

 

 • Η Συναισθηματική Ικανότητα στην ποιοτική εξυπηρέτηση και στην Ηγεσία
 • Γιατί είναι κρίσιμη λειτουργία για τον προϊστάμενο, τους υφισταμένους του και τους τυχόν πελάτες του;
 • Πως συμβάλλει η Συναισθηματική Νοημοσύνη στην Εξυπηρέτηση Πελατείας;
 • Σε τι οφείλεται η υπεροχή της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στην εξυπηρέτηση  πελατείας ;
 • Η σημασία του αυτοελέγχου των αντιδράσεών μας και της διαχείρισης του θυμού μας.
 • Ο ρόλος της ενσυναίσθησης στην σωστή αντιμετώπιση των πελατών μας.
 • Χειρισμός παραπόνων με Συναισθηματική Νοημοσύνη.
 • Επικοινωνία με Συναισθηματική Νοημοσύνη.
 • Τα οφέλη της ακρόασης με Συναισθηματική Νοημοσύνη.
 • Πως συμβάλλει η Συναισθηματική Νοημοσύνη στην Ηγετική ικανότητα;
 • Ηγεσία και Συναισθηματική Νοημοσύνη.
 • Γιατί η ηγεσία χρειάζεται περισσότερο την Συναισθηματική Νοημοσύνη;
 • Τι ρόλο  παίζει  η  Συναισθηματική  Νοημοσύνη  του  προϊσταμένου  και  πως αυτή συμβάλλει στην ενδυνάμωση  των υφισταμένων  του;
 • Παρακίνηση ή αυτοπαρακίνηση;
 • Πηγές παρακίνησης & κίνητρα συμπεριφοράς.
 • Ομάδες και ομαδικός Δείκτης Νοημοσύνης.
 • Ποιότητα & Συναισθηματική Νοημοσύνη.
 • Γενικότερες λειτουργίες της Συναισθηματικής Νοημοσύνης.