Time & Stress Management

Time & Stress Management

Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι στο χρόνο που εργάζονται, παρότι είναι εργατικοί, ευσυνείδητοι και δραστήριοι, τα αποτελέσματά τους είναι συνήθως κατώτερα των αναμενομένων, ενώ ίσως και να διακατέχονται μόνιμα από στρες, που δύσκολα το αντιμετωπίζουν.

Το πρόγραμμα συνοπτικά

 • Η σημασία του χρόνου στην εργασία και τη προσωπική ζωή
 • Που χάνεται ο χρόνος, μύθοι σχετικά με την αξιοποίηση του χρόνου
 • Χρόνος και προγραμματισμός, αποσαφηνίστε  και ιεραρχήστε τους στόχους σας
 • Επείγον και σημαντικό
 • Χρόνος και στυλ εργασίας, χρόνος και αναβλητικότητα, χρόνος και τελειομανία
 • Αντιμετώπιση ειδικών καταστάσεων: οι επισκέπτες, οι συσκέψεις,  η χρήση του τηλεφώνου, η προσωπική οργάνωση
 • Η αυτοπειθαρχία στην αξιοποίηση του χρόνου
 • Η πολιτική χρόνου στην επιχείρηση : συνεργάτες, άλλα τμήματα, χρόνος ¨Α¨
 • Έκθεση δραστηριοτήτων χρόνου (time log) και ανάλυση αποτελεσμάτων
 • Οι προτεραιότητες
 • Η αξιοποίηση του χρόνου και  η ισορροπία εργασιακής και προσωπικής  ζωής
 • Πηγές  του Στρες
 • Το κύκλωμα  της δημιουργίας του στρες
 • Οι πολλαπλές  επιπτώσεις του στρες
 • Υπερφόρτωση και Ανησυχία
 • Θετικό Στρες και Ανησυχία
 • Μετατρέποντας την Ανησυχία σε Δράση
 • Οι αιτίες  του στρες  ειδικά  στο χώρο της εργασίας
 • Παρέμβαση στο χώρο της εργασίας
 • Παρέμβαση στις προσωπικές σχέσεις
 • Παρέμβαση στον εαυτό  μας