Teamwork & Accountability

Teamwork & Accountability

Διάρκεια : 4 ώρες

Τιμή : 60 €

Ημερομηνία : 14 Μαϊου  2024

Ώρες : 17:30 – 21:30

Τρόπος Διεξαγωγής : Zoom


Παρέχονται :

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό
 • Δυνατότητα Πιστοποίησης κατόπιν εξετάσεων

Σε ποιους απευθύνεται :

Απευθύνεται σε Στελέχη Επιχειρήσεων, Ομαδάρχες και Επικεφαλής Τμημάτων.

 

Σκοπός και μεθοδολογία του σεμιναρίου :

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι  η εμβάθυνση και η κατανόηση της σημασίας της συνεργασίας σε ομαδικό περιβάλλον, στην πράξη.

Επιπλέον,  η ενίσχυση των δεξιοτήτων επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους συναδέλφους και η εκμάθηση του πως μπορώ να ενθαρρύνω και να υποστηρίζω τα μέλη της ομάδας μου.

Ακόμη, η κατανόηση της ατομικής ευθύνης και της σημασίας της για την επίτευξη στόχων, τόσο ατομικών όσο και εταιρικών / ομαδικών. 

Μέσα από τις πρακτικές εφαρμογές του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εργαστούν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων μέσα σε μια ομάδα, να αναπτύξουν την ικανότητα προώθησης της συνεργασίας και της ενδο-ομαδικής αλληλεγγύης.

Τέλος, ο βιωματικός τρόπος εκμάθησης των βέλτιστων πρακτικών για τη δημιουργία αποτελεσματικών ομάδων εργασίας θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη της ικανότητας να λειτουργούν με ευελιξία σε διάφορες ομαδικές δομές και καταστάσεις.

Το πρόγραμμα συνοπτικά :

 • Έννοια της Ομαδικότητας
 • Τα στάδια διαμόρφωσης της ομάδας
 • Αποτελεσματική κατανομή ρόλων μέσα στην ομάδα
 • Η δυναμική της ομάδας και τρόποι ενίσχυσης
 • Αποτελεσματική επικοινωνία μέσα στην ομάδα
 • Ανάλυση και ανάπτυξη ενσυναίσθησης
 • Δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την ομαδικότητα
 • Ευθύνη VS Υπευθυνότητα ( responsibility VS accountability)
 • Δημιουργία περιβάλλοντος που ευνοεί την ανάληψη ευθυνών
 • Εποικοδομητική κριτική: ενθάρρυνση και παρακίνηση χωρίς δυσφορικό συναίσθημα, προσβολή ή διαμάχη
 • Συγκεντρωτισμός και αποσυγκεντρωτισμός: έννοιες αλληλένδετες
 • Ανατροφοδότηση           (Feedback)        ως          εργαλείο             ανάπτυξης          υπεύθυνων εργαζομένων για περισσότερη υπευθυνότητα

 

Εισηγήτρια: Ναταλία Στεφανίδη

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Σας βρήκα μέσω:

  Πολιτική απορρήτου

  Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.