Τεχνικές Είσπραξης- Αξιολόγηση Πελατών- Διαπραγματεύσεις

Εισηγητές

Αλέκος Παπαδόπουλος

Ο Αλέκος Παπαδόπουλος είναι ανώτερο διοικητικό και οικονομικό στέλεχος και σύμβουλος επιχειρήσεων με πάνω από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους του ιδιωτικού τομέα. Ειδικεύεται σε θέματα Credit Control, οικονομικής ανάλυσης, οργάνωσης και αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, διαπραγματεύσεων και στρατηγικής.
Από το 2004 δραστηριοποιείται παράλληλα και στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Ημ. & Ώρες Διεξαγωγής

27 Νοεμβρίου 2017 16:00 – 21:00
28 Νοεμβρίου 2017 16:00 – 21:00

Αξία Σεμιναρίου

350 €

Πληροφορίες

Φωφώ Χαραλαμπάκη
Τόνια Καράμπελα

Τ. 210 27 94 991-2-5
F. 210 27 94 998
E. in-education@fbsolutions.gr

Παρέχονται

Εκπαιδευτικό υλικό & Βεβαίωση Παρακολούθησης

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε προσωπικό πιστωτικού ελέγχου (εισπράξεων και πληρωμών), σε λογιστές, σε προσωπικό οικονομικών υπηρεσιών, σε προσωπικό πωλήσεων που ασχολούνται με credit και εισπράξεις.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες εφαρμοσμένες τεχνικές οικονομικού ελέγχου πελατών και πιστώσεων, πρόβλεψης και διαχείρισης επισφαλειών, καθώς και βελτιστοποίησης της απόδοσης του εισπρακτικού μηχανισμού μιας επιχείρησης.

Θεματολογία Σεμιναρίου

CREDIT &  FINANCIAL CONTROL

 • Κόστη & Οφέλη Εκχώρησης Πιστώσεων
 • Βέλτιστες Πρακτικές: Άνθρωποι, εργαλεία, πληροφορίες
  • Στελέχωση Τμήματος
  • Oικονομική αξιολόγηση Πελάτων (και Προμηθευτών!)
  • Έλεγχος φερεγγυότητας/πιστοληπτικής ικανότητας
  • Παρακολούθηση Υπολοίπων
  • Ανοιχτά Υπόλοιπα, Αξιόγραφα, Aging Analysis
  • Απολογιστικός Υπολογισμός Πιστώσεων
 • Επισφάλειες – Έγκαιρη διάγνωση
 • Mη-οικονομικές πληροφορίες: καθυστερήσεις, αποκλίσεις από συμφωνία, κατάταξη πελατών
 • Οι δείκτες Altman και Springer
 • Επισφάλειες – Χειρισμός και κλιμάκωση

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

 • Μαζί με τον πελάτη ή απέναντι;
 • “Positional bargaining” ή αναζήτηση του αμοιβαίου οφέλους;
 • Τα κριτήρια BATNA-WATNA στις Εισπράξεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΕΙΣΠΡΑΞΗ

 • Γραπτή επικοινωνία: χρονισμός, κλιμάκωση, ύφος
  • επιστολή ή e-mail;
 • Προφορική Επικοινωνία:
  • Πρόγραμμα και προετοιμασία
  • Τα Ποτέ της προφορικής επικοινωνίας
  • Ελέγχοντας τον ρυθμό και τον τόνο της επικοινωνίας
  • Πότε η επικοινωνία για είσπραξη θεωρείται επιτυχημένη;

Τα σεμινάριά μας επιδοτούνται μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Τόπος Διεξαγωγής

Στις αίθουσες εκπαίδευσης της Zisimatos Seminars
Κλιμάνογλου 32, Νέα Ιωνία

Newsletter

Eγράψου στο newsletter μας και κέρδισε !