Νέα

Θα δοκιμάζατε να αναπτύξετε το πελατολόγιό σας, έτσι στα τυφλά; | Zisimatos Management

Θα δοκιμάζατε να αναπτύξετε το B2B πελατολόγιό σας, έτσι στα τυφλά;

Δεν είναι καιρός για χάσιμο. Οι κρίσιμες περίοδοι που ζούμε επιχειρήσεις και άνθρωποι, μας επιβάλλουν να δράσουμε άμεσα.

Μέρος των πωλητών Β2Β, βλέπουν χαμηλή πόρτα και μπαίνουν … Δεν διαβαίνουν τις μεγάλες πόρτες, διότι δεν αισθάνονται δυνατοί. Και δεν αισθάνονται δυνατοί γιατί δεν μπήκαν ποτέ στην διαδικασία να αξιολογήσουν τις ικανότητές τους ή δεν είχαν τους κατάλληλους managers για να τους βοηθήσουν σε αυτό.

Δεν χρειάζεται να ανακαλύψει κανείς την Αμερική!

Μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες μπορεί μία επιχείρηση να διενεργήσει έρευνα και αξιολόγηση υφιστάμενου και δυνητικού πελατολογίου και στην συνέχεια να ζυγίσει τις επόμενες κινήσεις της. Το νέο πελατολόγιο θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια της κερδοικανότητας και της φερεγγυότητας.

Η στόχευση θα πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένη και η παρακολούθηση των ενεργειών επιβεβλημένη !