Time & Stress Management για Πωλητές – Αποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου

Time & Stress Management για Πωλητές - Αποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου


Παρέχονται :

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό

Σε ποιους απευθύνεται :

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Πωλητές, Area Sales Managers, Επιθεωρητές Πωλήσεων και ομάδες Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών.
Το σεμινάριο προσαρμόζεται ανάλογα με την ομάδα.

 

Σκοπός / Οφέλη Προγράμματος :

Η αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και εργασιακού άγχους αποτελεί το πιο κοινό πρόβλημα για τους Πωλητές σε απαιτητικά εργασιακά περιβάλλοντα.
Το σεμινάριο αυτό δίνει την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τον τρόπο που λειτουργούν και να εντοπίσουν τα σημεία που πρέπει να βελτιωθούν.
Ακόμη, παρέχει έναν πλήρη οδηγό με ξεκάθαρα βήματα και τρόπους ώστε η αποβολή του stress, η θωράκιση του εαυτού αλλά και οργάνωση και η κατανομή του χρόνου να μετατραπεί από «πρόβλημα» σε πλεονέκτημα.
Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στοχεύει οι εκπαιδευόμενοι :

 • Να αναγνωρίσουν την αναποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις των ακολουθούμενων πρακτικών διαχείρισης χρόνου.
 • Να εμπλουτιστούν με σύγχρονες πρακτικές οργάνωσης της εργασιακής καθημερινότητας και κατάταξης των υποχρεώσεων βάση σημαντικότητας και προτεραιότητας
 • Να αξιοποιούν εργαλεία που συμβάλουν στην ελαχιστοποίηση της σπατάλης χρόνου, στην μείωση του στρες, και στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης από το παραγόμενο έργο που επισπεύδει την πραγμάτωση των αναπτυξιακών στόχων της
 • Ακόμη, παρέχει έναν πλήρη οδηγό με ξεκάθαρα βήματα και τρόπους ώστε η οργάνωση και η κατανομή του χρόνου να μετατραπεί από «πρόβλημα» σε πλεονέκτημα.

 

Το πρόγραμμα συνοπτικά:

 • Που χάνεται ο χρόνος του Πωλητή & αυτό-αξιολόγηση της ορθής κατανομής του χρόνου του
  • Αιτίες Σπατάλης Χρόνου
  • Οι προβληματικοί πελάτες. Ποια τα χαρακτηριστικά τους ?
  • Τα έκτακτα θέματα πελατών και εσωτερικής μας οργάνωσης, που καταστρέφουν τον προγραμματισμό μας
  • Οι κλέφτες χρόνου – Διαχείριση «Χρονοκλεφτών»:
   • Multi-tasking
   • Τελειομανία
   • Ακαταστασία
  • ΟΙ μη παραγωγικές / προβληματικές εργασίες και διαδικασίες. Πώς τις εντοπίζουμε ;
 • Που μοιράζουμε τους χρόνους μας, έτσι ώστε να πετυχαίνουμε τους στόχους μας ? Σε :
  • Αξιολόγηση αγοράς και πελατολογίου
  • Διαμόρφωση στόχων και σχεδιασμός ενεργειών
  • Προγραμματισμός και προετοιμασία επισκέψεων
  • Επισκέψεις σε σημεία
  • Διαπραγματεύσεις και αντιρρήσεις
  • Συμβουλευτική υποστήριξη των πελατών
  • Ανάπτυξη υφιστάμενων πελατών
  • Ανάπτυξη νέου πελατολογίου
  • Είσπραξη οφειλών
  • Και σε άλλα πολλά
 • Βασικοί παράγοντες & παράμετροι που καθορίζουν την κατανομή του χρόνου :
  • Η εμπειρία μου
  • Οι ικανότητές μου
  • Οι γνώσεις μου
  • Ο αριθμός των πελατών μου και οι γεωγραφικές περιοχές μου
  • Οι τύποι και οι συμπεριφορές των πελατών μου
  • Οι ανάγκες και η σημαντικότητα του κάθε διαφορετικού πελάτη 
  • Οι απαιτήσεις του ρόλου μου και οι επιμέρους στόχοι μου (ποσοτικοί, αξιακοί, ποιοτικοί)
  • Οι ακολουθούμενες διαδικασίες της επιχείρησής μου
  • Η οργάνωση των πελατών μας και του χρόνου τους
 • Βασικές δεξιότητες ενός αποτελεσματικού Time Management και η  Οργάνωση Του Χρόνου ενός Πωλητή
  • Tα σημάδια έλλειψης Τime Μanagement για έναν Πωλητή
  • Πως θα βοηθήσω στην διαχείριση του χρόνου του, τον Προϊσταμένου μου, του Συνεργάτη μου ή Συναδέρφου μου, αλλά και του Πελάτη μου ανάλογα με τον (συμπεριφορικό) τύπο του ?
  • Άλλο απασχολημένος και άλλο αποτελεσματικός Πωλητής
  • Ο Πωλητής multitasking
  • Πως αξιολογώ το σημαντικό και το επείγον – Προτεραιότητες, επείγοντα και σημαντικά θέματα
  • Πως διαχειρίζομαι εκκρεμότητες, έκτακτα, σημαντικά, επείγοντα θέματα
  • Μέθοδοι καταγραφής και αξιολόγησης του που πάνε οι χρόνοι
  • Ιεράρχηση Προτεραιοτήτων & Προγραμματισμός. Ημερήσιο πρόγραμμα
  • Ποια η αξία μίας άρτια οργανωμένης Personal Agenda?
  • Κάνω αποτελεσματικό follow up στα θέματά μου, στους συνεργάτες , στους πελάτες μου ?
 • Η αναβλητικότητα του Πωλητή
  • Η έννοια της αναβλητικότητας και τρόποι αντιμετώπισης
  • Διαχείριση Αναποφασιστικότητας
 • Στόχοι Πωλήσεων
  • Η Σημασία της Στοχοθεσίας – Hands-On
  • Τime Μanagement & SMART Στόχοι Πωλήσεων
  • Αποτελεσματικά Meetings – Γιατί συνήθως αποτυγχάνουν ?
 • Stress & Άγχος
  • Οι Παράγοντες του Εργασιακού Stress
  • Αίτια – Πηγές – Συμπτώματα Εργασιακού Άγχους
  • Stress Management Tips & Tricks:
   • H Νοητική Στάση
   • Η (Αυτό) Κριτική
   • Πρόληψη Άγχους
   • Περιορισμός Μη Παραγωγικών Συνηθειών
   • Τρόποι Βελτίωσης Συναισθηματικής Νοημοσύνης
  • Χρήσιμες Συμβουλές Time + Stress Management για την Προσωπική  Ανάπτυξη
   • Μάθετε για τους άλλους – DISC MODEL
   • Μάθετε να λέτε «Όχι!» σε πελάτη. Οι αντιρρήσεις προς τον Πελάτη !!
   • Σεβαστείτε τις Διαδικασίες
   • Μην Αντιστέκεστε στις Αλλαγές
  • Τεχνολογία (ERP, CRM κλπ) και Διαχείριση Χρόνου

 

Στο σεμινάριο εμπεριέχονται case studies και παραδείγματα, τα οποία είναι αρκετά βιωματικά και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Σας βρήκα μέσω:

  Πολιτική απορρήτου

  Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.