Βασικές Αρχές Προγραμματισμού & Ελέγχου Παραγωγής

Βασικές Αρχές Προγραμματισμού & Ελέγχου Παραγωγής


Παρέχονται :

 • Βεβαίωση παρακολούθησης
 • Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό

Διάρκεια Σεμιναρίου : 8 ώρες

Τρόπος Διεξαγωγής : Zoom


Σε ποιους απευθύνεται :

Το συμβουλευτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε  Στελέχη τμημάτων Παραγωγής, Αγορών, Ποιοτικού Ελέγχου, Κοστολόγησης και Οικονομικής Διαχείρισης .

 

Το πρόγραμμα συνοπτικά:

 1. Βασικές πληροφορίες
 2. Τύποι παραγωγής και εντολών παραγωγής
 3. Οργανωτικές δομές Παραγωγής (Κέντρα Εργασίας, Γραμμές Παραγωγής)
 4. Βασικά δεδομένα παραγωγής: Υλικά, Πίνακες Υλικών (BOM), φασεολόγια (Routing) Συνταγές (Recipes), Παραλλαγές υλικών, εναλλακτικές διαδικασίες παραγωγής, τεχνικές αλλαγές (engineering changes)
 5. Λίστες χρήσης υλικών (Where-used lists)
 6. Προγραμματισμός Παραγωγής
 7. Έλεγχος διαθεσιμότητας υλικών
 8. Έλεγχος Δυναμικότητας
 9.  Πρόγραμμα απαιτήσεων υλικών MRP
 10. Πρόγραμμα απαιτήσεων Δυναμικότητας
 11. Εξομάλυνση δυναμικότητας
 12. Αναλώσεις Υλικών και Επιβεβαιώσεις εργασιών Εντολών Παραγωγής
 13. Διαχείριση αποκλίσεων Παραγωγής
 14. Κόστος αποθεμάτων και κόστος παραγωγής

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Σας βρήκα μέσω:

  Πολιτική απορρήτου

  Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.