Βιομηχανική Κοστολόγηση & Λήψη Αποφάσεων

Εισηγητές

Ζησιμάτος Γιάννης

Απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει Master in Business Administration – MBA, έχει εφαρμόσει Συστήματα Διοίκησης, κατέχει Certificate in IFRS, άδεια άσκησης Οικονομολογικού Επαγγέλματος. Είναι πιστοποιημένος εισηγητής
εκπαιδευτικών σεμιναρίων και έχει εκπαιδεύσει στελέχη πολυεθνικών και ελληνικών εταιρειών σε θέματα Οικονομικά, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Management, σε προγράμματα ΜΒΑ, σε Μεταπτυχιακά Οικονομικής Διοίκησης και σε πλήθος σεμιναρίων Management & Finance

Χαραλαμπίδης Γιώργος

Είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, του τμήματος Λογιστικής και κάτοχος MBA. Από το 2011 έως σήμερα, διαθέτει πλούσια επαγγελματική εμπειρία αλλά και υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση, δραστηριοποιείται ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα Στρατηγικής Οικονομικής Διοίκησης. Παράλληλα με την κύρια επαγγελματική του δραστηριότητα, έχει αναπτύξει σημαντική εκπαιδευτική δράση ως εισηγητής εξειδικευμένων σεμιναρίων σε γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής διοίκησης. Επιπλέον, πέρα από την πολύχρονη εμπειρία που αποκόμισε ως ανώτερο οικονομικό στέλεχος επιχειρήσεων, διαθέτει και σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία στην κατάρτιση στελεχών ελληνικών επιχειρήσεων σε θέματα: Financial Analysis and Modelling, Budgeting-Cash Flow, Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και Οικονομικό προγραμματισμό

Ημ. & Ώρες Διεξαγωγής

13 Δεκεμβρίου 2017 09:00 – 15:00
14 Δεκεμβρίου 2017 09:00 – 15:00

Αξία Σεμιναρίου

350 €

Πληροφορίες

Χαραλαμπάκη Φωφώ
Καράμπελα Τόνια

Τ. 210 27 94 991-2-5
F. 210 27 94 998
E. in-education@fbsolutions.gr

Παρέχονται

Εκπαιδευτικό υλικό & Βεβαίωση Παρακολούθησης

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη Κοστολόγησης, Παραγωγής, Λογιστηρίων, Οικονομικών Υπηρεσιών, σε Λογιστές, σε Συμβούλους Επιχειρήσεων, καθώς και σε κάθε Στέλεχος που επιθυμεί να γνωρίσει την Κοστολόγηση και τις σχετικές με αυτή διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση και η ανάλυση όλων των βασικών εννοιών & τεχνικών στο χώρο της κοστολόγησης, και πως μπορεί η κατανόηση της συμπεριφοράς του κόστους, να αξιοποιηθεί στην διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων αλλά και στον καθορισμό επιμέρους επιχειρηματικών πολιτικών

Θεματολογία Σεμιναρίου

1η ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

 • Κοστολόγηση και οικονομική διοίκηση των επιχειρήσεων
 • Συστήματα κοστολόγησης
 • Συστατικά του κόστους παραγωγής
 • Άμεσο & έμμεσο κόστος
 • Βιομηχανικά έξοδα παραγωγής
 • Σταθερά & μεταβλητά έξοδα
 • Κέντρα κόστους
 • Μέθοδοι επανεπιμερισμού του κόστους βοηθητικών κέντρων κόστους στα κύρια
 • Υπολογισμός κόστους παραχθέντων προϊόντων
 • Υπολογισμός κόστους πωληθέντων προϊόντων
 • Αποτίμηση αποθεμάτων ετοίμων & ημικατεργασμένων προϊόντων
 • Κοστολόγηση εξατομικευμένης παραγωγής
 • Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής
 • Η έννοια του οριακού κόστους
 • Μέθοδος της οριακής κοστολόγησης
 • Σύγκριση των μεθόδων, πλήρους και οριακής κοστολόγησης
 • Πρότυπη κοστολόγηση

2η ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ABC (Activity Based costing)

 • Βασικές αρχές λειτουργίας του Α.Β.C
 • Έννοια & κόστος της δραστηριότητας (Activity)
 • Τρόπος ανάπτυξης του A.B.C

ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

 • Αποτύπωση της ροής των προϊόντων στην παραγωγική διαδικασία
 • Αναγνώριση-καθορισμός των κύριων και υποστηρικτικών κέντρων κόστους & δραστηριοτήτων
 • Φορείς του κόστους
 • Οδηγοί κόστους
 • Ποσοτικοποίηση αναγκών σε υλικά, εργασία, και δαπάνες
 • Προδιαγραφές προϊόντων (B.O.M)
 • Υπολογισμός φύρας & υπολειμμάτων
 • Κοστολόγηση Συμπαράγωγων προϊόντων και υποπροϊόντων

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΏΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 • Αποφάσεις μεταξύ ιδιοπαραγωγής και αγοράς από εξωτερικό προμηθευτή
 • Ο ρόλος της κοστολόγησης στον καθορισμό τιμολογιακής πολιτικής
 • Καθορισμός πολιτικής αποθεμάτων
 • Ανάλυση και μοντελοποίηση του Νεκρού σημείου (breakeven) της επιχείρησης
 • Δείκτες αποδοτικότητας
 • Αξιολόγηση επενδυτικών προγραμμάτων παραγωγής
 • Σενάρια-προϋπολογισμού κερδών και ισολογισμού ανά επίπεδο παραγωγικής δραστηριότητας
 • Ανάλυση ευαισθησίας του κόστους παραγωγής στις μεταβολές των βασικών συστατικών του

Τα σεμινάριά μας επιδοτούνται μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Τόπος Διεξαγωγής

Στις αίθουσες εκπαίδευσης της Zisimatos Seminars
Κλιμάνογλου 32, Νέα Ιωνία

Newsletter

Eγράψου στο newsletter μας και κέρδισε !