Νέα

Υπάλληλος Customer Service & Sales Support

Περιγραφή Θέσης

H Zisimatos Management, αναζητά για λογαριασμό της κορυφαίας εταιρίας κατασκευής πισίνων Crystal Pools Ltd, Customer Service & Sales Support.

Αρμοδιότητες

 • Εξυπηρέτηση Πελατών Χονδρικής (Β2Β) & Λιανικής (Β2C).
 • Έκδοση και follow-up προσφορών.
 • Λήψη & καταχώρηση παραγγελιών.
 • Υποστήριξη των πωλητών του τμήματος Πωλήσεων B2B.
 • Δημιουργία μηνιαίων στατιστικών στοιχείων.
 • Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
 • Έκδοση παραστατικών και παρακολούθηση υπολοίπων πελατών.
 • Παρακολούθηση των αποθεμάτων.

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες θα πρέπει να διαθέτουν

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ.
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο περιβάλλον οργανωμένης επιχείρησης.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικός – γραπτός λόγος).
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (ERP, CRM, Excel, Outlook).
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Προσοχή στην λεπτομέρεια και στην επίλυση προβλημάτων.
 • Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού.
 • Διαχείριση χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών.

Η Εταιρία προσφέρει

 • Εκπαίδευση.
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
 • Προοπτικές εξέλιξης.

E- mail αποστολής βιογραφικών: [email protected].

Η Zisimatos Management διασφαλίζει τη δίκαιη και ενδεδειγμένη προστασία και εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να αποτρέπεται μεταξύ άλλων κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση αυτών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και τη φυσική και λογική ασφάλεια των δεδομένων, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα πρόσφορα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, μεριμνά ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.