Νέα

Καλύφθηκε

Υπάλληλος Τιμολόγησης & Εξυπηρέτησης Πελατών B2B

Περιγραφή Θέσης

Η Zisimatos Management για λογαριασμό της αναπτυσσόμενης εταιρείας DRAGON CLEAN ΕΠΕ αναζητά για τα γραφεία της εταιρίας στην Θεσσαλονίκη ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Β2Β

Αρμοδιότητες (ενδεικτικά)

 • Αναπτύσσει σχέσεις με τους πελάτες με στόχο την ανάπτυξη της μεταξύ τους συνεργασίας
 • Παραλαμβάνει παραγγελίες από πελάτες & πωλητές χονδρικής
 • Προωθεί τις παραγγελίες στο τμήμα αποθήκευσης προς συλλογή και εκτέλεση, ενημερώνει για την προτεραιότητά τους και παρακολουθεί την έγκαιρη εκτέλεσή τους
 • Εκδίδει τα σχετικά παραστατικά διακίνησης και τιμολόγησης
 • Ελέγχει σε καθημερινή βάση την ομαδοποίηση των παραγγελιών ανά περιοχή
 • Ελέγχει το σύστημα προτεραιοτήτων που πρέπει να τεθεί σε περίοδο αιχμής
 • Παρακολουθεί τις τοποθετήσεις, αναπληρώσεις και επιστροφές των προϊόντων
 • Έχει την ευθύνη της Εξυπηρέτησης Πελατών, λαμβάνοντας υπόψη ότι η όλες οι διαδικασίες πρέπει να εκτελούνται με ταχύτητα και ακρίβεια
 • Παρακολουθεί και ελέγχει τις ανεκτέλεστες παραγγελίες (Back Orders)
 • Ενημερώνει και επικοινωνεί με τους πελάτες, συμφωνεί τα υπόλοιπα και τις ημερομηνίες πληρωμής
 • Εκδίδει στατιστικά πωλήσεων και ενημερώνει την διοίκηση της εταιρίας

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση εμπορικής διαχείρισης
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες σε προφορικό και γραπτό λόγο
 • Πολύ καλός χειρισμός Η/Υ (κυρίως excel) και εμπειρία σε ERP συστήματα (κατά προτίμηση SoftOne -ERP)
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

E- mail αποστολής βιογραφικών: [email protected]

Η Zisimatos Management διασφαλίζει τη δίκαιη και ενδεδειγμένη προστασία και εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να αποτρέπεται μεταξύ άλλων κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση αυτών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και τη φυσική και λογική ασφάλεια των δεδομένων, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα πρόσφορα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, μεριμνά ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.