Νέα

Υπεύθυνη/ο Τμήματος After Sales Service

Περιγραφή Θέσης

Αγαπάτε τους πελάτες σας;
Θέλετε να τους ικανοποιείτε λύνοντας τα προβλήματά τους;

Τότε σας θέλουμε!

H Zisimatos Management, αναζητά για λογαριασμό της κορυφαίας Εταιρείας κατασκευής πισίνων Crystal Pools Ltd, Υπεύθυνη/ο Τμήματος After Sales Service.

Απαιτήσεις θέσης

 • Φιλοσοφία πελατοκεντρικής αντίληψης με άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ικανότητα άμεσης επίλυσης προβλημάτων – emergency cases.
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες ομάδας.
 • Ικανότητα αναγνώρισης προτεραιοτήτων και ανάληψης πρωτοβουλιών.
 • Ευχέρεια ανάπτυξης μακροχρόνιων πελατειακών συνεργασιών.
 • Επαρκής προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ (ERP/CRM/ Excel/Word/Outlook).
 • Προτιμάται πτυχίο AEI/ TEI τεχνικής κατεύθυνσης.

Ενδεικτικά καθήκοντα

 • Προγραμματισμός και Συντονισμός τεχνικών εργασιών συντηρήσεων ανακαινίσεων πισίνας.
 • Επικοινωνία με τον πελάτη με στόχο το customer loyalty και την συμπληρωματική πώληση εξοπλισμού.
 • Απόλυτη ευγένεια και φροντίδα προς τον πελάτη.
 • Ευχέρεια στην πώληση.
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία στον κλάδο των πισίνων.

E- mail αποστολής βιογραφικών: [email protected].

Η Zisimatos Management διασφαλίζει τη δίκαιη και ενδεδειγμένη προστασία και εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου να αποτρέπεται μεταξύ άλλων κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση αυτών και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και τη φυσική και λογική ασφάλεια των δεδομένων, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα πρόσφορα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, μεριμνά ώστε η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων να διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό της, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.