Υπηρεσίες προς Οικογενειακές Επιχειρήσεις

Υπηρεσίες προς Οικογενειακές Επιχειρήσεις

Υπηρεσίες προς Οικογενειακές Επιχειρήσεις :

 

H ZISIMATOS MANAGEMENT υποστηρίζει τις μοναδικές ανάγκες των οικογενειακών επιχειρήσεων.

Η φύση των οικογενειακών επιχειρήσεων είναι διαφορετική από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις και απαιτεί μία ξεχωριστή προσέγγιση που λαμβάνει υπόψιν το τρίπτυχο οικογένεια, επιχείρηση και ιδιοκτησία. 

Στην Zisimatos Management διαθέτουμε πολύ μεγάλη εμπειρία από :

 1. Οικογενειακές Επιχειρήσεις όπου …
  • η επόμενη γενιά συνυπάρχει με την προηγούμενη
  • η προηγούμενη γενιά είναι έτοιμη να υποδεχτει την επόμενη
  • η νέα γενιά (ένα, δύο ή περισσότερα μέλη) έχει λάβει τα ηνία της επιχείρησης
 2. Οικογενειακές επιχειρήσεις όπου …
  1. Η διοίκηση των τμημάτων είναι μοιρασμένη
   • Σε μέλη μίας (1) οικογένειας
   • Σε μέλη περισσότερων οικογενειών
    • Με συγγενική σχέση μεταξύ τους
    • Αλλά και με μη συγγενική σχέση μεταξύ τους
  2. Στην διοίκηση των τμημάτων συμμετέχουν και μη μέλη

Στην Zisimatos Management διαθέτουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ των ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ και των ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ που διαχειρίζονται οι οικογενειακές επιχειρήσεις :  

 1. Προβλήματα στην λήψη αποφάσεων για θέματα :
  • Πωλήσεων, πελατών, τιμολογιακής πολιτικής
  • Αγορών, προμηθευτών, προϊόντων
  • Πιστωτικής πολιτικής
  • Επενδύσεων
  • Οικονομικής Διαχείρισης
  • Αμοιβών των μελών και του Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Και άλλα σχετικά θέματα
 2. Προβλήματα στην οργανογραμματική κατανομή των ρόλων και στην οργάνωση ή αναδιοργάνωση της επιχείρησης
 3. Προβλήματα στην Διοίκηση των Ομάδων με τις διαφορετικές κουλτούρες που κάθε μέλος πρεσβεύει
 4. Προβλήματα στην δια-τμηματική συνεργασία και επικοινωνία
 5. Προβλήματα στην είσοδο νέων εργαζομένων στελεχών που είναι νέα μέλη κάποιων από των οικογενειών
 6. Προβλήματα στην αξιολόγηση της απόδοσης, των αποτελεσμάτων, των αξιών, των δεξιοτήτων, των γνώσεων
  • των ΙΔΙΩΝ των ΜΕΛΩΝ των Οικογενειών
  • του ανθρώπινου δυναμικού
 7. Προβλήματα στην θέσπιση των στόχων, στα σχέδια επίτευξής τους και στην παρακολούθηση αυτών
 8. Σημαντικά προβλήματα συνεργασίας σε περιόδους Ανάπτυξης, περιόδους Ύφεσης, περιόδους επενδύσεων και περιόδους από-επένδυσης
 9. Προβλήματα κοινής εναρμονισμένης γνώσης και κατανόησης μεταξύ των μελών
 10. Προβλήματα στις περιπτώσεις απόφασης για διαδοχή
 11. Και άλλα σχετικά θέματα

Οι Σύμβουλοι Οικογενειακών Επιχειρήσεων της Zisimatos Management παρέχουν αξιόπιστη και εχέμυθη υποστήριξη για την αντιμετώπιση των αναγκών

 • της επιχείρησης και
 • της οικογένειας.