Υπηρεσίες Συμβούλου προς Mικρές Eπιχειρήσεις

Υπηρεσίες Συμβούλου προς Mικρές Eπιχειρήσεις

Η Zisimatos Management – Fb Solutions υποστηρίζει και διασφαλίζει μικρές επιχειρήσεις.

Εκατοντάδες μικρές επιχειρήσεις έχουν ωφεληθεί από τις παρακάτω υπηρεσίες.

 

Ενδεικτικά υπηρεσίες με μετρήσιμα οφέλη :

 • Τακτική ερμηνεία και αξιολόγηση της πορείας της επιχείρησης σε όλη την εμπορική και οικονομική της δραστηριότητα
 • Συνεχής καθοδήγηση και συμβουλές σε θέματα εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης
 • Συμμετοχή στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, με υποβολή προτάσεων και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων
 • Πλάνα για δημιουργία μίας νέας επιχείρησης
 • Τακτική ερμηνεία και αξιολόγηση της πορείας της επιχείρησης σε όλη την εμπορική και οικονομική της δραστηριότητα
 • Οργάνωση και αναδιοργάνωση μικρών επιχειρήσεων (ρόλοι, διαδικασίες, σχέδια δράσης, λήψη αποφάσεων)
 • Υποστήριξη σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού
 • Στόχοι και πλάνα ανάπτυξης
 • Συνεχής καθοδήγηση και συμβουλές σε θέματα εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό πολιτικών τιμολόγησης, αποθεμάτων, αγορών, επενδύσεων,
 • Κοστολόγηση προϊόντων παραγωγής (για μικρές παραγωγικές μονάδες, βιοτεχνίες)
 • Συμμετοχή στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, με υποβολή προτάσεων και αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων
 • Εκπόνηση, εποπτεία του Cash Flow
 • Αξιολόγηση, αξιοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων
 • Εκπαίδευση επιχειρηματιών και στελεχών σε θέματα οικονομικής και εμπορικής διαχείρισης
 • Εκπόνηση mini Business Plan