Υπηρεσίες Συμβούλου σε προς ίδρυση & νέες Επιχειρήσεις

Υπηρεσίες Συμβούλου σε προς ίδρυση & νέες Επιχειρήσεις

 

Η Zisimatos Management με την υπηρεσία της New Βusiness Solutions, υποστηρίζει και διασφαλίζει την δημιουργία νέων επιχειρήσεων και την υποστήριξη νέων επιχειρήσεων.
100άδες επιχειρήσεις έχουν ωφεληθεί από τις παρακάτω υπηρεσίες.

Ενδεικτικά υπηρεσίες με μετρήσιμα οφέλη :

 • Σχεδιασμός Πωλήσεων
 • Σχεδιασμός Εξόδων και κερδών
 • Σχεδιασμός Ρευστότητας
 •  Συνεχής καθοδήγηση και συμβουλές σε θέματα εμπορικής και οικονομικής διαχείρισης
 • Συμμετοχή στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, με υποβολή προτάσεων
 • Συμβουλευτική για δημιουργία ή αξιοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος
 • Διαμόρφωση Εμπορικών & Οικονομικών Αναφορών
 • Συμμετοχή στον σχεδιασμό πολιτικών τιμολόγησης, αποθεμάτων, αγορών, επενδύσεων,
 • Κοστολόγηση προϊόντων παραγωγής
 • Σχεδιασμός Τιμολογιακής Πολιτικής
 • Σχεδιασμός Πιστωτικής πολιτικής
 • Αξιολόγηση, αξιοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ
 • Εκπαίδευση επιχειρηματιών και συνεργατών τους σε θέματα οικονομικής και εμπορικής διαχείρισης
 • Εκπόνηση mini Business Plan

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Σας βρήκα μέσω:

  Πολιτική απορρήτου

  Αποδέχομαι όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου, σύμφωνα με τη νομοθεσία GDPR.